Công văn số 71766/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Bản tin thuế Tháng 7 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 7 năm 2020.

Công văn số 2318/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng không phải thanh toán do không tìm thấy chủ hàng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng không phải thanh toán do không tìm thấy chủ hàng ngày 17 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2251/CT-TTHT của cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hóa đơn đối với lãi trả chậm

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn đối với tiền lãi trả chậm ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2249/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng địa bàn tỉnh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư cùng địa bàn tỉnh ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2240/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về học phí cho con người lao động nước ngoài học tập tại Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí cho con người lao động nước ngoài học tập tại Việt Nam ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2201/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 60771/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về việc điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Bản tin thuế Tháng 6 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 6 năm 2020.

Công văn số 2072/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu, chi phí được trừ, kê khai quyết toán thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu, chi phí được trừ, kê khai quyết toán thuế TNCN troncông văn số 2072/CT-TTHT ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.