Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2020.

Bản tin thuế Tháng 8 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 8 năm 2020.

Công văn số số 19898/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế đối với khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 25 tháng 08 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 76731/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 2411/CT-TTHT về kê khai thuế nhà thầu của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về kê khai thuế nhà thầu ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2399/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về lập hóa đơn hàng trả lại

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về lập hóa đơn hàng trả lại ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2398/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 3275/TCT-DNNCN của Tổng cục thuế về chính sách thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế TNCN ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Tổng cục Thuế.

Công văn số 74447/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về về xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Công văn số 74443/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.