Công văn số 105936/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 28158/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn điện tử ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 3680/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về giảm thuế TNDN theo Nghị định số 113/2020/NĐ-CP

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về giảm thuế TNDN theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 27401/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế TNCN ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Bản tin thuế Tháng 11 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 11 năm 2020.

Công văn số 26106/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế TNCN ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 3587/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về tên hàng hóa trên hóa đơn

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về tên hàng hóa trên hóa đơn ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2020 (bổ sung)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2020.

Các văn bản có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến văn bản pháp luật có hiệu lức từ tháng 12 năm 2020.

công văn số 25914/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về hóa đơn GTGT

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn GTGT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.