Thành viên

3. Lê Văn Chương - Phó Tổng Giám đốc
Đăng ngày: 25/02/2016
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng
 • Số năm công tác: 20 năm
 • Quốc tịch: Việt nam
 • Vị trí: Phó Tổng Giám đốc
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
 • Ông Lê Văn Chương là một chuyên gia về Kiểm toán đầu tư với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc kiểm toán tại Việt Nam. Ông hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phụ trách Kiểm toán đầu tư, phục vụ các khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực Kiểm toán đầu tư, tư vấn xây dựng và đào tạo.
 • Với hơn 10 năm kinh nghiệm công tác kiểm toán, Ông Lê Văn Chương đã làm việc trực tiếp tại một số Công ty lớn với vai trò là Trưởng đoàn kiểm toán. Ông Lê Văn Chương đã thực hiện nhiều hợp đồng Kiểm toán dự án và Tư vấn xây dựng được các khách hàng đánh giá cao.
HỌC VẤN
 • Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (1992)
 • Thạc sĩ Quản lý xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (2014)
 • Thường xuyên tham gia các khóa cập nhật kiến thức, hội thảo do Hội kiểm toán viên hành nghề tổ chức.
 • Là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam và các tổ chức nghề nghiệp khác.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ năm 1999 - 2005: Viện Quy hoạch Thanh Hóa
 • Từ năm 2006 - 2011: Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán Đầu tư - Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hóa
 • Từ năm 2012 - 2014: Trưởng VPĐD số 1 - Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN
 • Từ 2015 đến nay: Phó TGĐ, Trưởng VPĐD tại tp HCM - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP.
Đăng tin: Trần Thanh Xuân