Nhân sự

6. Đặng Ngọc Linh - Giám đốc kinh doanh
Đăng ngày: 10/11/2015
Gia nhập nghề kiểm toán ngay sau khi tốt nghiệp đại học, với hơn 11 năm hành nghề kiểm toán và tư vấn tài chính, Ông Linh luôn tạo được uy tín tốt và được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ bởi Công ty và các khách hàng. Ông đặc biệt có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  • Số năm làm việc: 11 năm
  • Quốc tịch:  Việt Nam
  • Là thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA)
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Ông Đặng Ngọc Linh là một chuyên gia về kiểm toán và tài chính ngân hàng với 11 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ khách  hàng chủ yếu trong các ngành viễn thông, xây dựng, sản xuất, ngân hàng tài chính. Với hơn 11 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Đặng Ngọc Linh còn cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều Tổng công ty nhà nước, các dự án quốc tế.
 
HỌC VẤN
  • Cử nhân Tài chính của Học viện Tài chính (2007);
  • Thạc sĩ tại Trường Học Viện Tài Chính (2011)
  • Đã tham dự nhiều khoá học về kế toán và kiểm toán do các chuyên gia của các hãng kiểm toán quốc tế giảng dạy ở Việt Nam. Tham gia nhiều khoá đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán do SSC tổ chức tại Hà Nội. Thường xuyên tham gia các hội thảo và cập nhật kiến thức do Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức..
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 2007- 2009: Trợ lý kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C
  • Từ năm 2009 - 2015: Trưởng đoàn kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C
  • Từ năm 2016 đến nay: Giám đốc kinh doanh  - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP
Đăng tin: Trần Thanh Xuân