Nhân sự

3. Lê Văn Chương - Phó Tổng Giám đốc
Đăng ngày: 15/11/2016

Phó Tổng Giám đốc
Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Chuyên gia Kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành
Mobile: (+84) 913 099 686
Email  : chuonglv@aag.vn
Là một chuyên gia đầu ngành về Kiểm toán đầu tư với kinh nghiệm lâu năm làm việc kiểm toán tại Việt Nam. Ông hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phụ trách Kiểm toán đầu tư, phục vụ các khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực Kiểm toán đầu tư, tư vấn xây dựng và đào tạo.
  • Số năm công tác: 20 năm
  • Quốc tịch: Việt nam
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Ông Lê Văn Chương là một chuyên gia về Kiểm toán đầu tư kinh nghiệm lâu năm làm việc kiểm toán tại Việt Nam. Ông hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phụ trách Kiểm toán đầu tư, phục vụ các khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực Kiểm toán đầu tư, tư vấn xây dựng và đào tạo.
Ông Lê Văn Chương đã làm việc trực tiếp tại một số Công ty lớn với vai trò là Trưởng đoàn kiểm toán, đã thực hiện nhiều hợp đồng Kiểm toán dự án và Tư vấn xây dựng được các khách hàng đánh giá cao.
HỌC VẤN
  • Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (1992)
  • Thạc sĩ Quản lý xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (2014)
  • Thường xuyên tham gia các khóa cập nhật kiến thức, hội thảo do Hội kiểm toán viên hành nghề tổ chức.
  • Là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam và các tổ chức nghề nghiệp khác.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 1999 - 2005: Viện Quy hoạch Thanh Hóa
  • Từ năm 2006 - 2011: Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán Đầu tư - Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hóa
  • Từ năm 2012 - 2014: Trưởng VPĐD số 1 - Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN
  • Từ 2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng VPĐD tại tp HCM - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP.
Đăng tin: Trần Thanh Xuân