Nhân sự

4. Nguyễn Ngọc Dũng, Co-founder, Phó Tổng Giám đốc
Đăng ngày: 10/11/2015
Là một chuyên gia về kiểm toán với hơn10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt nam. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ khách hàng chủ yếu trong các ngành viễn thông, xây dựng, các công trình cầu cảng, công nghiệp nặng. Thêm vào đó với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Nguyễn Ngọc Dũng cũng cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều Tổng công ty nhà nước và các dự án quốc tế và các công ty đa quốc gia thông nhiều loại hình dịch vụ định giá doanh nghiệp, quản lý rủi ro,... Đã trực tiếp tham gia kiểm toán, tư vấn hơn 500 hợp đồng lớn nhỏ tại Việt Nam.
  • Số năm làm việc: >10 năm
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Là thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA)
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Ông Nguyễn Ngọc Dũng là một chuyên gia về kiểm toán với 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt nam. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ khách hàng chủ yếu trong các ngành viễn thông, xây dựng, các công trình cầu cảng, công nghiệp nặng.
Thêm vào đó với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Nguyễn Ngọc Dũng cũng cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều Tổng công ty nhà nước và các dự án quốc tế và các công ty đa quốc gia thông nhiều loại hình dịch vụ định giá doanh nghiệp, quản lý rủi ro,...
Đã trực tiếp tham gia kiểm toán, tư vấn hơn 200 hợp đồng lớn nhỏ tại Việt Nam.
HỌC VẤN
  • Thành viên Kiểm toán viên công chứng Nhà nước (CPA) Việt Nam
  • Thạc sỹ kinh tế - Học viện tài chính
  • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  • Thường xuyên tham gia các hội thảo và cập nhật kiến thức do Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ tháng 06/2006 đến 2014, Trợ lý kiểm toán, Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn A&C - Bộ Tài chính (A&C).
  • Từ năm 2014 - 2015 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành;
  • Tháng 10/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP
Đăng tin: Trần Thanh Xuân