Nhân sự

2. Trần Thanh Xuân, Co-founder, Tổng Giám đốc
Đăng ngày: 10/11/2015
Mobile: (+84) 93 600 8556
Email  : xuantt@aag.vn
Là một chuyên gia về kiểm toán và tài chính ngân hàng với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông cũng hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ các khách hàng chủ yếu trong các ngành điện lực, viễn thông, xây dựng, dệt may và lĩnh vực ngân hàng tài chính. Ông làm việc cho rất nhiều cuộc kiểm toán và dự án tư vấn với nhiều khách hàng đa quốc gia. Ông cũng đồng thời cùng với Ban Giám đốc thực hiện phân tích nhanh thị trường và chiến lược, quản lý và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng thương hiệu.
 • Số năm làm việc: 20 năm
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Ông Trần Thanh Xuân là một chuyên gia về kiểm toán và tài chính ngân hàng với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông cũng hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ các khách hàng chủ yếu trong các ngành điện lực, viễn thông, xây dựng, dệt may và lĩnh vực ngân hàng tài chính. Ông làm việc cho rất nhiều cuộc kiểm toán và dự án tư vấn với nhiều khách hàng đa quốc gia. Ông cũng đồng thời cùng với Ban Giám đốc thực hiện phân tích nhanh thị trường và chiến lược, quản lý và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng thương hiệu.
Thêm vào đó với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Trần Thanh Xuân còn cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều Tổng công ty nhà nước, các dự án quốc tế và các công ty đa quốc gia thông nhiều loại hình dịch vụ định giá doanh nghiệp, quản lý rủi ro, soát xét chuẩn đoán, soát xét các khoản vay và nhiều dịch vụ tư vấn khác.
Ông Trần Thanh Xuân cũng rất thành công trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo tại Việt Nam về tài chính, kế toán, kiểm toán và các chương trình phát triển chuyên nghiệp.
Ông Xuân cũng đã làm tham gia kiểm toán cho nhiều dự án, công trình có tổng mức đầu tư lớn như: Công trình đường dây 500KV Bắc Nam; Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Dự án Nâng cấp Quốc lộ 1A, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA …
Am hiểu luật kế toán, các luật thuế các chuẩn mực kiểm toán kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính kế toán
Có khả năng thực hiện kế toán, kiểm toán; tư vấn công tác kế toán, quản trị doanh nghiệp; tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản, thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị, thẩm định giá trị doanh nghiệp...
Với nhiều năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp và chỉ đạo các hợp đồng kiểm toán, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tài chính các Tổng công ty, các Tập đoàn và công ty tại các lĩnh vực như:
-          Kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại;
-          Kiểm toán Báo cáo quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành;
-          Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
-          Lập các phương án đầu tư;
HỌC VẤN
Tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) năm 1997 và đã từng tham gia nhiều khóa học đào tạo của:
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội viên Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)
 • Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
KỸ NĂNG NGOÀI CHUYÊN MÔN
Được trang bị kiến thức Quản trị mạng cao cấp & tự tin với kiến thức thực tiễn, năng lực triển khai Hệ thống mạng Doanh nghiệp với các lớp đào tạo chuyên sâu về CNTT:
 • Có đủ kỹ năng hoạch định, triển khai hạ tầng mạng LAN phức tạp với nhiều VLAN.
 • Có khả năng hoạch định, lựa chọn, triển khai kết nối WAN (Leased line, Shareline, VPN)
 • Hoạch định, triển khai hạng tầng máy chủ quản lý môi trường Domain
 • Hoạch định phân quyền nhằm hệ thống hóa các tài nguyên mạng.
 • Có khả năng cấu hình các thiết bị Router, Firewall chuyên dụng của Cisco.
 • Có khả năng quản trị các hệ thống máy chủ trên nền Server 2008 và Server2012
 • Hiểu biết về kiến thức về an ninh mạng, kỹ năng thiết lập các kết nối mạng an toàn.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ năm 1997 - 1998:        Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng CONINCO
 • Từ năm 1999 - 2006:        Ban quản lý Dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng
 • Từ năm 2006 - 2009:        Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
 • Từ năm 2009 - 2013:        Phó Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN
 • Từ năm 2013 - 2014:        Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán ASCO
 • Từ năm 2015 đến nay:     Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP
Đăng tin: Admin