Nhân sự

1. Trần Ngọc Dũng, Founder & CEO - Chủ tịch HĐTV
Đăng ngày: 10/11/2015

Founder & CEO,
Chủ tịch Hội đồng thành viên,

Thạc sĩ, Kiểm toán viên Quốc gia,
Chứng chỉ hành nghề các dịch vụ thủ tục về Thuế
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 2983-2016-248-1

Mobile: (+84) 919 65 66 69
Email  : dungtn@aag.vn
Là một chuyên gia về kiểm toán và tài chính ngân hàng với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ khách  hàng chủ yếu trong các ngành viễn thông, xây dựng, cảng biển, ngân hàng tài chính. Ông làm việc cho rất nhiều cuộc kiểm toán và dự án tư vấn với nhiều khách hàng đa quốc gia. Ông cũng đồng thời cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân tích nhanh thị trường và chiến lược, quản lý  và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng thương hiệu.
 • Số năm làm việc: >10 năm
 • Quốc tịch:  Việt Nam
 • Là thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA)
 • Vị trí : Chủ tịch HĐTV
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Ông Trần Ngọc Dũng là một chuyên gia về kiểm toán và tài chính ngân hàng với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP phục vụ khách  hàng chủ yếu trong các ngành viễn thông, xây dựng, cảng biển, ngân hàng tài chính. Ông làm việc cho rất nhiều cuộc kiểm toán và dự án tư vấn với nhiều khách hàng đa quốc gia. Ông cũng đồng thời cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân tích nhanh thị trường và chiến lược, quản lý  và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng thương hiệu.
Thêm vào đó với hơn 11 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Trần Ngọc Dũng còn cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều Tổng công ty nhà nước, các dự án quốc tế và các công ty đa quốc gia thông nhiều loại hình dịch vụ định giá doanh nghiệp, quản lý rủi ro, soát xét chuẩn đoán, soát xét các khoản vay và nhiều dịch vụ tư vấn khác.
Ông Trần Ngọc Dũng cũng rất thành công trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo tại Việt Nam về tài chính, kế toán, kiểm toán và các chương trình phát triển chuyên nghiệp. Ông được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ như định giá doanh nghiệp, tư vấn và thực hiện mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro … và nhiều dịch vụ tư vấn khác
Đã trực tiếp tham gia kiểm toán, tư vấn hơn 500 hợp đồng lớn nhỏ tại Việt Nam.

HỌC VẤN
 • Cử nhân Tài chính của Học viện Tài chính (2006);
 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2010)
 • Đã tham dự nhiều khoá học về kế toán và kiểm toán do các chuyên gia của các hãng kiểm toán quốc tế như KPMG, PWC, DTT giảng dạy ở Việt Nam. Tham gia nhiều khoá đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán do SSC tổ chức tại Hà Nội. Thường xuyên tham gia các hội thảo và cập nhật kiến thức do Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức. Tốt nghiệp nhiều khóa đào tạo quản lý ở trong và ngoài nước.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ năm 2006- 2008: Trợ lý kiểm toán - Công ty tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán  (ASIA)
 • Từ năm 2008 - 20013:  Trưởng đoàn kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Tư vấn (ASIA)
 • Từ năm 2013 -2015: Phó giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành.
 • Từ 09/2015 đến nay: Chủ tịch HĐTV  - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP
Đăng tin: Admin