Nhân sự

5. Phan Đắc Hoan - Phó Tổng Giám đốc
Đăng ngày: 15/11/2016
Quốc tịch:         Việt Nam
Học vấn            Tốt nghiệp Đại học Thương mại (2003);
Thạc sỹ Quản lý kinh tế (2011)
Chứng chỉ kiểm toán viên Quốc gia - CPA (2010);
Chứng chỉ kế toán trưởng;
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế;
 • Các khóa đào tạo khác: Khóa đào tạo cập nhật CPA do Bộ Tài chính tổ chức;
 • Tham gia các khóa đào tạo kiểm toán và kế toán do  CPA Hà Nội  tổ chức;
 • Hội viên hội nghề nghiệp           Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội viên Hội tư vấn thuế
 • Kinh nghiệm: Gia nhập nghề kiểm toán ngay sau khi đã có kinh nghiệm làm kế toán, với hơn  13 năm  hành nghề kế toán, kiểm toán và tư  vấn tài chính, Ông Hoan luôn tạo  được uy tín tốt và  được  đánh giá cao về chất lượng dịch vụ bởi Công ty và các khách hàng.
 • Với kinh nghiệm phong phú và luôn đạt kết quả cao qua các chương trình đào tạo chuyên sâu có tính thực tiễn cao về kế toán kiểm toán và tài chính, Ông Hoan đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của các Công ty mà ông đã và đang công tác.
 • Từ tháng 10/2016 - Nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP
  • Phục vụ khách hàng của các hợp đồng kiểm toán và tư vấn tài chính cho các công ty cổ phần, TNHH, tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật kiểm toán của Công ty và phát triển khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Từ 11/2013 đến tháng 06/2016: Giám đốc - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC tại Hà Nội
  • Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, chương trình kiểm toán tài chính phù hợp với từng loại dịch vụ của Chi nhánh;
  • Tổ chức thực hiện chương trình kiểm toán, quy trình soát xét, kiểm tra chất lượng nghiệp vụ;
  • Trực tiếp phụ trách Phòng Kiểm toán báo cáo tài chính, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hợp đồng tài chính.
 • Từ 10/2011 đến 10/2013: Phó Giám đốc Phụ trách mảng Báo cáo tài chính Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN
  • Giám sát tổng thể và hướng dẫn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thực hiện nhiều hợp đồng kiểm toán;
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát chất lượng cuộc kiểm  toán  cho  các  doanh  nghiệp  thuộc  các  thành  phần  kinh  tế  khác nhau: Tổng Công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
  • Thực hiện và hướng  dẫn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thực hiện nhiều hợp đồng kiểm toán;
 • Từ 09/2012 đến 09/2013: Kiểm toán viên chính – Chủ nhiệm Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Hà Nội
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau: Tập  đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tham gia việc đào tạo các nhân viên kế cận.
 • Từ 08/2009 đến 08/2012: Trưởng Ban tài chính Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Hồng 25 trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng
 • Từ 08/2007 đến 08/2009: Kế toán trưởng - Nhà máy Đóng tàu Kiên Giang thuộc Tổng Công ty thương mại Xây Dựng Hà Nội
Đăng tin: Trần Thanh Xuân