Giới thiệu chung

Giới thiệu về chúng tôi
Là thành viên chính thức của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA) với đội ngũ chuyên viên có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, có chứng chỉ hành nghề như CPA, ACCA,… AAGROUP sẽ là một đối tác đáng tin cậy của Quý khách hàng trong con đường kinh doanh.
 

AAGROUP hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan và có tính hệ thống cao, bảo vệ tối đa lợi ích và bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất là tôn chỉ của Công ty, qua đó cố gắng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng thông qua sự phục vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Dịch vụ chính của chúng tôi:
-    Kiểm toán báo cáo tài chính;
-    Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;
-    Kiểm toán hoạt động;
-    Kiểm toán tuân thủ;
-    Kiểm toán nội bộ;
-    Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;
-    Kiểm toán thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
Đăng tin: Admin