Ebook chuyên ngành

Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.3: Kiểm toán XDCB
Đăng ngày: 15/01/2019
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ kiểm toán xây dựng cơ bản (Ebook 2.3) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 12/2017 lên phiên bản Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT đến ngày 25/12/2018.
Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các quy định trong quá trình đầu tư và tính trung thực, hợp lý của BCQTDAHT liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhiều thời kỳ. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng riêng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” (gọi tắt là Ebook kiểm toán xây dựng cơ bản) nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất.
Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 12/2017 lên phiên bản Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT đến ngày 25/12/2018. Các nội dung cập nhật trong Ebook 2.3 bao gồm:
 • Bổ sung các văn bản pháp lý mới liên quan đến Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Luật đất đai, Bộ luật lao động, Luật nhà ở, Luật kế toán, Luật thuế và văn bản hướng dẫn các luật này; Luật, pháp lệnh phí và lệ phí; Chính sách tài chính;...
 • Bổ sung đường dẫn liên kết đến trang tin điện tử của Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước để giúp hội viên thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về đơn giá, định mức,...theo từng địa phương.
 • Bổ sung hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán BCQTDAHT ban hành theo quyết định số 314/2016/QĐ-VACPA ngày 15/11/2016 của Chủ tịch VACPA.
Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT. Các đặc điểm nổi bật của Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản như sau:
 • Do đặc thù của hoạt động xây dựng cơ bản có thời gian kéo dài qua nhiều năm nên Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và đã hết hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại;
 • Các văn bản tại Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản được cập nhật, phân loại và sắp xếp theo thứ tự quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015), bao gồm các văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị Quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của các Bộ, Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ...Điều này sẽ giúp cho việc tra cứu, cập nhật văn bản được dễ dàng hơn.
Một số Luật và các văn bản hướng dẫn Luật có cùng nội dung được phân loại theo từng nhóm, cụ thể:
 • Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật được phân theo 12 nhóm:
  • Quy hoạch, khảo sát, thiết kế; Quản lý đầu tư xây dựng;
  • Quản lý chi phí;
  • Các loại định mức;
  • Giá, khối lượng;
  • Thanh tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  • Chứng chỉ hành nghề, giấy phép xây dựng;
  • Quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;
  • Hợp đồng xây dựng;
  • Quy định, hướng dẫn về quyết toán;
  • Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài;
  • Văn bản khác liên quan đến Luật xây dựng;
 • Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật được phân theo 06 nhóm:
  • Quy chế đấu thầu;
  • Hồ sơ mời thầu;
  • Lựa chọn nhà thầu;
  • Chỉ định thầu;
  • Báo cáo thẩm định, đánh giá hồ sơ dự thầu;
  • Văn bản khác liên quan đến Luật đấu thầu;
 • Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật được phân theo 05 nhóm:
  • Giám sát và đánh giá đầu tư;
  • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;
  • Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
  • Văn bản khác liên quan đến Luật đầu tư;
 • Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn Luật được phân theo 06 nhóm:
  • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
  • Giá đất, khung giá đất;
  • Thu tiền thuê đất, sử dụng đất, thuê mặt nước;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
  • Đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất;
  • Văn bản khác liên quan đến Luật đất đai;
 • Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn Luật được phân theo 04 nhóm:
  • Tiền lương;
  • Phụ cấp khu vực;
  • Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • An toàn lao động.
 • Các Luật thuế bao gồm:
  • Luật về thuế;
  • Luật quản lý thuế (phân theo 03 nhóm:
   • Xử phạt vi phạm hành chính về thuế,
   • Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ,
   • Văn bản khác về quản lý thuế);
  • Luật thuế GTGT;
  • Thuế nhà thầu;
  • Luật thuế xuất nhập khẩu;
  • Thuế tài nguyên;
  • Pháp lệnh phí và lệ phí;
  • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
  • Các văn bản hợp nhất về thuế.
 • Các Luật và các văn bản hướng dẫn Luật không phân loại theo từng nhóm gồm:
  • Luật quy hoạch đô thị;
  • Luật đầu tư công;
  • Luật giá, pháp lệnh về giá, thẩm định giá;
  • Luật bảo vệ môi trường;
  • Luật phòng cháy và chữa cháy;
  • Luật phòng chống tham nhũng;
  • Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
  • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
  • Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  • Bộ luật dân sự;
  • Luật doanh nghiệp;
  • Luật thương mại;
  • Luật nhà ở;
  • Luật điện lực;
  • Luật khoáng sản;
  • Luật tài nguyên nước;
  • Bộ luật hàng hải;
  • Luật kinh doanh bất động sản;
  • Luật chuyển giao công nghệ;
  • Luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;
  • Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Luật kinh doanh bảo hiểm;
  • Các văn bản liên quan đến rà, phá bom mìn, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị và chiếu sáng đô thị;
  • Luật đo đạc bản đồ;
  • Luật an ninh mạng.
Các văn bản quy định và hướng dẫn các Luật khác nhau để tránh trùng lắp được phân loại theo nhóm các văn bản có cùng nội dung hoặc để trong từng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có liên quan.
Hệ thống văn bản của Ebook 2.3 này đề cập đến toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng cơ bản kể từ khi lập dự toán cho đến khi quyết toán dự án được phê duyệt do Nhà nước ban hành. Riêng đối với các văn bản có tính chuyên ngành (như an ninh, quốc phòng...), các đơn giá địa phương theo từng thời kỳ, các thông báo giá, các định mức riêng thì kiểm toán viên tự thu thập (từ Chủ đầu tư hoặc Sở xây dựng, Sở Tài chính) trong quá trình thực hiện kiểm toán.
Văn bản trên Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản được tập hợp từ cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục thuế...
Xin trân trọng giới thiệu quý bạn đọc Ebook 2.3 - Kiểm toán XDCB
Nguồn: VACPA
Đăng tin: Lê Văn Chương - Phó Tổng Giám đốc