Ebook chuyên ngành

Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.8: Kế toán - Kiểm toán - Thuế
Đăng ngày: 18/12/2017
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.8 này, VACPA đã cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 12/04/2017 với thông tin cập nhật quan trọng sau:
Về kết cấu, Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan đang có hiệu lực. Ebook 1.8 gồm 03 phần:
I. Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)
Phần này gồm các văn bản đang có hiệu lực trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:
A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
B. Kế toán
C. Kiểm toán
D. Thuế
E. Chứng khoán
F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
G. Kinh doanh bảo hiểm
H. Chi phí, tài chính
I. Các quy định khác
II. Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành
Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như:
  • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật năm 2016)
  • Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT
  • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa
  • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó
III. Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh
Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.
  • Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này. VACPA cũng khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết, cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).
  • Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC và các tổ chức nghề nghiệp khác,...
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời quý vị download Ebook 1.8 theo các cách sau:
- Download bằng cách quét mã QR
- Download trực tiếp tại đây 
Đăng tin: Admin