Điều kiện hành nghề

Công bố thông tin đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam đòi hỏi những yêu cầu tương đối khắt khe về điều kiện hoạt động kinh doanh như yêu cầu giấy phép, yêu cầu về kinh nghiệm của người hành nghề, yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Ngày nay, khi việc kinh doanh dịch vụ kiểm toán ngày càng phổ biến hơn thì có những đơn vị chưa đủ điều kiện nhưng vẫn kinh doanh dịch vụ này. Bởi vậy, khi tìm kiếm dịch vụ kiểm toán độc lập, các bạn cần lưu ý về giấy phép của đơn vị cung ứng để đưa ra lựa chọn. Những đơn vị uy tín phải nằm trong danh sách doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
Thông tin công bố:
Đăng tin: Admin