Đào tạo

Chương trình hỗ trợ thực tập sinh
Đăng ngày: 15/12/2016
Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup (AAGROUP) để bạn cảm nhận được kỹ năng thực hành kiểm toán - bao gồm cả những hiểu biết sâu sắc về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
Hàng năm, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup sẽ mang đến cơ hội thực tập tại các phòng nghiệp vụ cho tất cả những sinh viên năm cuối của các Trường Đại học khối Kinh tế với khoảng thời gian 3 tháng từ giữa tháng Một đến hết tháng Tư. Đây là khoảng thời gian các bạn sẽ được thử thách với những tình huống thực tế.
Hãy bắt đầu cơ hội trong cuộc sống của chính bạn để thử thách với sự hỗ trợ của các thành viên AAGROUP.