Bản tin Thuế

Công văn số 4698/CTBGI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về chính sách thuế TNCN
Chính sách thuế TNCN theo Công văn số 4698/CTBGI-TTHT ngày 06/10/2021

Trường hợp Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ thành Công ty TNHH 2 thành viên thì lợi nhuận của Công ty TNHH MTV (lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi) không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân làm chủ.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: