Bản tin Thuế

Công văn số 4691/CTBGI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về chi phí tiền nghỉ hàng năm của người lao động
Chính sách thuế về chi phí tiền nghỉ hàng năm của người lao động theo Công văn số 4691CTBGI-TTHT ngày 05/10/2021
Trường hợp người lao động làm việc ở Công ty đủ 12 tháng được nghỉ hàng năm (nghỉ phép) hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động và trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm được Công ty thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ thì Công ty được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: