Bản tin Thuế

Công văn số 13496/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về lập bảng kê mua hàng

Theo Công văn số 13496/CTBDU-TTHT ngày 20/09/2021

Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa là nông sản của người sản xuất trực tiếp bán ra thì Công ty lập Bảng kê (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán để hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các khoản chi này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với giá trị mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên.

Chi tiết công văn tại đây.

Đăng tin: Trần Hùng

Các tin khác: