Bản tin Thuế

Công văn số 12494/CTBDU-TTHT về Hóa đơn GTGT điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh
Theo Công văn số 12494/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương thì:

Trường hợp Công ty điều chỉnh TSCĐ theo giá trị ghi sổ trên sổ sách kế toán của Công ty cho các Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Khi điều chuyển TSCĐ Công ty phải có Quyết định hoặc lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh Công ty phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Chi tiết công văn tại đây.

Đăng tin: Trần Đức Hùng

Các tin khác: