Bản tin Thuế

Công văn số 2677/CTBNI-TTHT về khoán chi phí thuê nhân công
Theo Công văn số 2677/CTBNI-TTHT ngày 24/08/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:
Trường hợp Công ty ký Hợp đồng giao khoán dịch vụ với tổ, đội (bao gồm các cá nhân không có đăng ký kinh doanh) do 01 cá nhân đứng ra đại diện ký hợp đồng để thực hiện thi công lắp đặt công trình, ở các địa điểm, tỉnh khác nhau và thanh toán toàn bộ cho cá nhân đứng ra đại diện cho tổ, đội thì bản chất cá nhân đại diện cho tổ, đội đang thực hiện hoạt động kinh doanh thi công xây lắp, có sử dụng lao động, do vậy, cá nhân này phải thực hiện đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN tính trên doanh thu nhận được từ hoạt động thi công, xây lắp (số tiền Công ty chuyển khoản cho cá nhân) và xuất hóa đơn cho Công ty để Công ty làm căn cứ tính chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: