Bản tin Thuế

Công văn số 902/CTBNI-TTHT về thanh lý máy móc nhập khẩu
Theo Công văn số 902/CTBNI-TTHT ngày 21/05/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:
Đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu đã đưa vào sử dụng nay bán thanh lý lại cho người bán ở nước ngoài nhưng Công ty chưa thanh toán khi mua máy móc, thiết bị cho người bán, nếu hết thời hạn thanh toán theo thỏa thuận Công ty không có chứng từ không dùng tiền mặt cho người bán và không thuộc các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: