Bản tin Thuế

Công văn số 20849/CTHN-TTHT về thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại của người lao động
Theo Công văn số 20849/CTHN-TTHT ngày 11/06/2021 của Cục thuế TP Hà Nội:
Trường hợp Công ty có chi trả khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của Công ty được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.5 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: