Bản tin Thuế

Công văn số 20214/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà của Công ty
Theo Công văn số 20214/CTHN-TTHT ngày 07/06/2021 của Cục thuế TP Hà Nội:
Trường hợp Công ty mua căn hộ phục vụ cho việc lưu trú của chuyên gia nước ngoài, nếu tại Hợp đồng lao động quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì các khoản chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có) tương ứng với thời gian chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà ở tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: