Bản tin Thuế

Công văn số 17151/CTHN-TTHT về xuất hóa đối với các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp của Cục thuế TP Hà Nội
Ngày 20/05/2021, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 17151/CTHN-TTHT về xuất hóa đơn đối với các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp, theo đó:
Trường hợp Công ty trước khi được cấp giấy phép thành lập có ủy quyền cho Công ty khác chi hộ các khoản chi phí liên quan đến tiền lương, BHXH bắt buộc, công, đoàn phí, thuế TNCN và các chi phí mua bán khác thì các hóa đơn, chứng từ mang tên tổ chức được ủy quyền được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: