Bản tin Thuế

Công văn số 303/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về bán hàng thu ngoại tệ
Ngày 11/01/2021, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 303/CT-TTHT về bán hàng thu ngoại tệ, theo đó:
Trường hợp Công ty doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời khi lập hóa đơn Công ty phải tuân thủ theo quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: