Bản tin Thuế

Công văn số 3770/CTBNI-TTHT của cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn đối với khoản chi là hàng mẫu, không thu tiền
Ngày 21/12/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3770/CTBNI-TTHT về hướng dẫn đối với khoản chi là hàng mẫu, không thu tiền, theo đó:
Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại, tặng hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền theo quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng, Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa xuất làm hàng mẫu không thu tiền…, giá tính thuế được tính bằng không (0), dòng thuế suất, số tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo. Trường hợp Công ty không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dung để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: