Bản tin Thuế

Công văn số 29382/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN
Ngày 24/12/2020, Cục thuế tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 29382/CT-TTHT về thuế TNCN, theo đó:
Trường hợp Công ty có người lao động là chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú làm việc tại Công ty trong năm 2019. Đến tháng 03/2020 cá nhân này về nước (Thái Lan) và không quay lại Việt Nam do dịch Covid phải làm việc trực tuyến cho Công ty. Vậy năm 2020 cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày và cá nhân được xác định là cư trú tại Thái Lan thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20%.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: