Bản tin Thuế

Công văn số 3708/CT-TTHTBNI của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn nội dung trên hóa đơn chi hộ tiền điện, tiền nước
Ngày 14/12/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3708/CT-TTHTBNI về hướng dẫn nội dung trên hóa đơn chi hộ tiền điện, tiền nước, theo đó:
Trường hợp Công ty phát sinh hợp đồng cho các đơn vị khác thuê mặt bằng với thỏa thuận Công ty thực hiện chi trả các khoản điện nước, theo đúng tổng số lượng tiêu thụ tại địa điểm thuê mặt bằng, đồng thời Công ty hiện đang đứng tên trên các hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp điện nước tại địa điểm cho thuê này (các đơn vị thuê mặt bằng dùng chung đường điện và nước với Công ty và chi trả cho Công ty tiền điện, tiền nước theo số lượng thực tế mà các đơn vị này tiêu thụ) thì khi thu tiền điện, nước của các đơn vị thuê mặt bằng Công ty phải thực hiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 16 và phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các quy định về thuế suất thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: