Bản tin Thuế

Công văn số 28310/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chi phí trước khi thành lập
Ngày 11/12/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 28310/CT-TTHT về chi phí trước khi thành lập, theo đó:
Trường hợp các sáng lập viên của Công ty có văn bản ủy quyền cho cá nhân thuê văn phòng trước khi thành lập Công ty, nếu việc sử dụng văn phòng này liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (hóa đơn, chứng từ đứng tên cá nhân được ủy quyền, hóa đơn trên hai mươi triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng) thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn GTGT đứng tên cá nhân được ủy quyền.
 
Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: