Bản tin Thuế

Công văn số 26106/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN
Ngày 19/11/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 26106/CT-TTHT về thuế TNCN, theo đó:
Trường hợp người lao động của Công ty có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì đối với khoản đóng góp này được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nếu có chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của cấp tỉnh.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: