Bản tin Thuế

Các văn bản có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020
CÁC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12 NĂM 2020:
- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn (tải về tại đây);

- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020  quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (tại về tại đây);

- Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (tải về tại đây).

Các tin khác: