Bản tin Thuế

công văn số 25914/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về hóa đơn GTGT
Ngày 17/11/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 25914/CT-TTHT về hóa đơn GTGT, theo đó:
Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại không thu tiền khách hàng, thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng, Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa khuyến mại, làm hàng mẫu,… giá tính thuế được xác định bằng không (0) , dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo.
Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại không thu tiền khách hàng, không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại ki xuất hàng, Công ty phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: