Bản tin Thuế

Bản tin Thuế tháng 11
Đăng ngày: 03/12/2019
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý bạn đọc Bản tin Thuế tháng 11 của chúng tôi. Trong số này, chúng tôi muốn đề cập đến các nội dung cần lưu ý như sau:
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
Về miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử
Về xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai
Về tiêu thức "Đơn vị tính" trên hóa đơn điện tử
Việc sử dụng hóa đơn điện tử
THUẾ GTGT
Về chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính
Về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT
Về thuế GTGT vãng lai đối với nhà thầu chính và thầu phụ không cùng tỉnh
THUẾ TNCN
Về chính sách thuế TNCN đối với tiền ăn trưa, ăn ca
Về khấu trừ thuế TNCN
THUẾ NHÀ THẦU
Về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài
KHÁC
Về khấu hao TSCĐ
Toàn bộ nội dung bản tin vui lòng  tại đây.
Đăng tin: Admin

Các tin khác: