Bản tin Thuế

[CHÍNH SÁCH THUẾ] - MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Đăng ngày: 01/11/2019
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số thay đổi đáng lưu ý trong Công văn số 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế.
Ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế.
Một số điểm chính như sau:
- Bổ sung giải thích về tài khoản giao dịch thuế điện tử
- Bổ sung và quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử
- Bổ sung quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử
- Sửa đổi quy định về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
- Sửa đổi quy định về đăng ký thuế điện tử
- Bổ sung quy định để làm rõ các thủ tục đăng ký thuế điện tử khác
- Sửa đổi quy định cụ thể hơn về việc cập nhật nghĩa vụ khai thuế của người nộp thuế
- Quy định rõ hơn việc lập và gửi hồ sơ đề nghị đối với trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế
- Bổ sung quy định về việc người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử lập và gửi Thư tra soát cho cơ quan thuế
Quý độc giả vui lòng download văn bản tại đây
 
Đăng tin: Admin

Các tin khác: