Bản tin Thuế

Thay đổi quy định về chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2018
Đăng ngày: 15/03/2019
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý bạn đọc quan tâm đến một số thay đổi đáng lưu ý trong công tác quyết toán thuế TNDN năm 2018 đó là một số sửa đổi tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc bổ sung thêm một số quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Cụ thể, về nguyên tắc, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: 
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 
- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 
- Khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 
- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
Bên cạnh đó, khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Doanh nghiệp cũng cần lưu ý về việc điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016. Theo đó, bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan Thuế”.
Đăng tin: Admin

Các tin khác: