Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2021

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2021.

Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2020 (bổ sung)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2020.

Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2020.

Tuyển dụng nhân viên hành chính kế toán

Công ty Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo thông tin tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự cho những ứng viên có mong muốn được làm việc trong lĩnh vực của chúng tôi.

Đăng ngày: 15/12/2019
Chương trình tuyển dụng thực tập 2018 - 2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2018 - 2019

Đăng ngày: 01/08/2018
Chương trình tuyển dụng Thực tập sinh Kiểm toán năm 2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh kiểm toán năm 2020.

Đăng ngày: 20/12/2019
Tuyển dụng Kỹ sư

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP (AAGROUP) là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: tư vấn tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, cung cấp dịch vụ kế toán và các vấn đề kế toán tài chính khác cho nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty… trong cả nước với đội ngũ cán bộ kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán có chuyên môn vững vàng dày dạn kinh nghiệm về nhiều mặt. Trong quá trình hoạt động, Công ty không ngừng phát triển và vững mạnh về cả chuyên môn và kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển thêm các vị trí sau:

Đăng ngày: 18/12/2017
Chương trình hỗ trợ thực tập sinh

Cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup để bạn cảm nhận được kỹ năng thực hành kiểm toán - bao gồm cả những hiểu biết sâu sắc về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm

Đăng ngày: 15/12/2016