Thông báo về thành lập Văn phòng đại diện tại tp Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng thông báo:

Đăng ngày: 15/3/2019
Giới thiệu về chúng tôi

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP (AAGROUP) là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: kiểm toán, thuế, thẩm định giá, tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán và các vấn đề kế toán tài chính khác của doanh nghiệp.

 

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup là doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107003807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 09 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2017.