Phân biệt chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số điểm đáng chú ý về chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số điểm đáng chú ý về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ngày 01 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ.

TỔNG HỢP 8 LOẠI GIAO DỊCH KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT


Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý bạn đọc quan tâm đến một số giao dịch không dùng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Đăng ngày: 07/11/2019
Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như sau:

Đăng ngày: 03/07/2018
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.9: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.9) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.8 được ban hành ngày 20/03/2017 lên phiên bản Ebook 1.9 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2017 với các nội dung cập nhật mới như sau:

Đăng ngày: 10/01/2018
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đăng ngày: 07/09/2017
Hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) gồm các doanh nghiệp được cấp giấ chứng nhận (GCN) DVKT và các doanh nghiệp kinh doanh DVKT thành lập trước ngày 01/01/2017 (có 24 tháng để đảm bảo đủ điều kiện được cấp GCN).

Đăng ngày: 19/02/2017
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.2: Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 2.2 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.1 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 2/2017 lên phiên bản Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đến ngày 15/12/2017. 

Đăng ngày: 29/12/2017