Công văn số 4698/CTBGI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về chính sách thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về TNCN ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

Công văn số 4691/CTBGI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về chi phí tiền nghỉ hàng năm của người lao động

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí tiền nghỉ hàng năm của người lao động ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

Xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan xử lý hóa đơn điện tử có sai sót ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Công văn số 13498/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thủ tục xuất trả hàng trong khu chế xuất

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thủ tục xuất trả hàng trong khu chế xuất ngày 20 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 13496/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về lập bảng kê mua hàng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về lập bảng kê mua hàng ngày 20 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 35220/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về thuế TNCN đối với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn trưa

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Xử lý thuế đối với các chi phí liên quan đến dịch Covid-19

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số điểm đáng chú ý về xử lý thuế đối với các chi phí liên quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 12866/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 3168/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế hướng dẫn đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 32221/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về hoàn thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế hướng dẫn về hoàn thuế TNCN ngày 23 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.