[CHÍNH SÁCH THUẾ] - MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số thay đổi đáng lưu ý trong Công văn số 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế.

Đăng ngày: 01/11/2019
Thay đổi quy định về chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2018

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số thay đổi đáng lưu ý trong công tác quyết toán thuế TNDN năm 2018 đó là một số sửa đổi tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc bổ sung thêm một số quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đăng ngày: 15/03/2019
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật Thuế năm 2017. Trong bản tin này, Chúng tôi muốn gửi đến Quý vị các Thông tư mới về Thuế năm 2017 với các thông tin cập nhật quan trọng sau:
Danh sách 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Đăng ngày: 23/11/2017
Bản tin Thuế năm 2017

Các Thông tư mới về Thuế năm 2017.
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật Thuế năm 2017. Trong bản tin này, Chúng tôi sẽ giới thiệu các nội dung chính của các Thông tư mới về thuế năm 2017.

Đăng ngày: 10/11/2017
Nghị định 20: Dấu mốc quan trọng về xác định giá giao dịch liên kết

Nghị định 20 đánh dấu mốc phát triển quan trọng nhất trong hệ thống quy định pháp luật về giá GDLK tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Thể hiện việc Bộ Tài chính đang có nỗ lực lớn nhằm đưa ra những quy định rõ ràng hơn và gần gũi hơn với các tiêu chuẩn quốc tế...

Đăng ngày: 01/03/2017
Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 của Cục Thuế Hà Nội về việc Quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST NPT

Thời gian qua, một số cá nhân và tổ chức vẫn còn lúng túng trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm. Do đó, trước thời điểm quyết toán thuế năm nay, Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổng hợp hướng dẫn về vấn đề này.

Đăng ngày: 17/02/2017
Các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán Thuế TNDN 2016

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến các vấn đề sau:

Đăng ngày: 20/02/2017