Công bố thông tin đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam đòi hỏi những yêu cầu tương đối khắt khe về điều kiện hoạt động kinh doanh như yêu cầu giấy phép, yêu cầu về kinh nghiệm của người hành nghề, yêu cầu chứng chỉ hành nghề. 

Danh sách Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng thông báo:

  • Từ ngày 01/7/2013, chỉ những kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề.
  • Danh sách này có thể thay đổi (do cấp mới hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 202/2012/TT-BTC), được cập nhật thường xuyên và công khai định kỳ. Quý khách vui lòng tra cứu, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Đăng ngày: 10/09/2017